OSALLISTUMALLA ONNENPANTTIIN TEET HYVÄÄ
Onnenpantti on helppo tapa tehdä hyvää. Lahjoittamalla pullonpalautuspanttisi autat apua tarvitsevia eri puolilla Suomea ja tuet tärkeää työtä, jota avustusjärjestöt tekevät.
Tällä hetkellä Onnenpantin lahjoituskohteena ovat Suomen Punaisen Ristin toiminta ja Suomen Olympiakomitean lasten ja nuorten urheiluseuratoiminta. Kohde riippuu siitä, minkä lahjoituskohteen kyseinen kauppa on valinnut. Tulevaisuudessa tavoitteena on lisätä Onnenpantin lahjoituskohteita.
VAHVISTAT PAIKALLISIA YHTEISÖJÄ JA AUTAT KAIKKEIN HEIKOIMPAAN ASEMAAN JOUTUNEITA
Punainen Risti on humanitaarinen avustusjärjestö, jonka tehtävänä on auttaa eniten apua tarvitsevia. Onnenpantin lahjoituksilla tuetaan Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoisten toimintaa eri puolilla Suomea, jotta he voivat auttaa tehokkaasti, esimerkiksi tulipaloon tai onnettomuuteen joutuneita. Kriisi- ja konfliktitilanteiden sattuessa lahjoitukset voidaan ohjata Punaisen Ristin katastrofirahastoon, jonka turvin Punainen Risti auttaa äkillisen kriisin tai katastrofin kohdanneita meillä ja maailmalla.

Punaisen Ristin paikallistoiminnalla on kaksi pääteemaa Suomessa:

  1. Onnettomuuksissa ja kriiseissä auttaminen ja niihin varautuminen
  2. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Punaisen Ristin vapaaehtoiset auttavat uhreja ja tukevat viranomaisia poikkeustilanteissa. Apua annetaan äkillisissä onnettomuustilanteissa, joiden vaikutukset ovat yksilölle tai perheelle kohtuuttomia ja vaikeuttavat arjessa selviämistä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä tavoitteena on lisätä ihmisten taitoja huolehtia omasta ja lähipiirin hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta mm. nuorisotyö-, ensiapu- ja ystävätoimintojen, sekä koulu- ja oppilaitosyhteistyön kautta.
Lue lisää Suomen Punaisen Ristin toiminnasta

MAHDOLLISTAT NUORELLE HARRASTUKSEN
Onnenpantin lahjoituksilla tuetaan Suomen Olympiakomitean kautta suomalaisten lasten ja nuorten liikunta- ja urheiluharrastuksia. Ne tarjoavat elinikäisiä ystävyyssuhteita, hienoja elämyksiä ja ovat pohja aktiivisille ja terveille elämäntavoille.
Olympiakomitea kanavoi Onnenpantin lahjoitukset lasten ja nuorten urheiluseuratoimintaan Tähtiseura-ohjelman kautta. Tähtiseurat ovat auditoituja liikunnan ja urheilun edelläkävijäseuroja. Lahjoituksia käytetään yleishyödyllisen seuratoiminnan tukemiseen ja edistämiseen. Niillä urheiluseurat esimerkiksi palkkaavat ohjaajia, vuokraavat liikuntatiloja ja hankkivat urheiluvälineitä.
Osallistumalla Onnenpanttiin olet mukana varmistamassa, että jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus liikkua ja harrastaa.
Lue lisää Suomen Olympiakomitean Tähtiseura-toiminnasta