ONNENPANTIN SÄÄNNÖT
1. Palautusarpajaisten (jäljempänä "arpajaiset") järjestäjä ja tavara-arpajaisluvan haltija on RLI Rahasto Oy (lupanro. RA/2023/1450)
2. Palautusarpajaisiin osallistuminen tapahtuu painamalla pullonpalautuslaitteen arpapainiketta. Arpajaisiin voi osallistua palautettavien pullojen ja tölkkien panttien arvolla. Onnenpantin yhden arvan arvo on 5 senttiä. Näin esimerkiksi 0,5 litran palautuspullon pantilla (20 senttiä) saa 4 kappaletta arpoja. Arvonta suoritetaan välittömästi ja kuluttaja saa tietää arvonnan tuloksen heti automaatin tulostamasta arpatositteesta.
3. Arpajaisiin voi osallistua eri ketjujen myymälöissä Suomessa pois lukien Ahvenanmaa (jäljempänä "myyntipaikka").
4. Pullonpalautuslaite tulostaa osallistujalle arpatositteen, josta ilmenee, onko osallistuja voittanut. Osallistujan tulee tarkistaa arpatosite välittömästi osallistuttuaan arpajaisiin.
5. Arpajaisissa on mahdollisuus voittaa voittoluettelon mukaisia voittoja.
6. Voittojen arvonta suoritetaan ennen myyntiajan alkamista kaikkien myynnissä olevien arpojen kesken. Arvonta tapahtuu lupaviranomaisen hyväksymällä tavalla.
7. Voitot on lunastettavissa arpatositetta vastaan. Päävoittoa lukuunottamatta kaikki voitot tulee lunastaa suoraan myyntipaikassa ja lahjakortti on käytettävä yhdellä ostokerralla eikä siitä hyvitetä kuluttajalle. Päävoiton lunastamisesta sovitaan aina Recycling Lottery Finland Oy:n edustajan ja voittajan kanssa. Voitot tulee lunastaa viimeistään kahden kuukauden kuluessa arpajaisten myyntiajan päättymisestä. Mikäli voittoa ei lunasteta määräaikaan mennessä, osallistuja menettää oikeutensa voittoon ja voitto mitätöityy. Osallistuja vastaa arpatositteen asianmukaisesta säilyttämisestä. Mikäli arpatosite on vioittunut tai vaurioitunut siten, ettei voittoa pystytä todentamaan, voitto on mitätön.
8. Tavara-arpajaisten käytännön toimeenpanijana toimii Recycling Lottery Finland Oy (Y-tunnus: 2382365-9), jolle arpajaisia koskevat yhteydenotot tulee osoittaa (sähköposti:hello@onnenpantti.fi).
9. Arpajaisiin sovelletaan näiden sääntöjen lisäksi Poliisihallituksen myöntämän tavara- arpajaisluvan numeroa (lupanumero on luettavissa automaatin tulostamassa arpajaistositteessa, sekä osoitteessa Onnenpantti.fi). Osallistuessaan arpajaisiin osallistuja hyväksyy nämä säännöt itseään sitoviksi. Oikeudet sääntömuutoksiin pidätetään.
10. Tavara-arpajaisluvan haltija pidättää oikeuden keskeyttää arpajaiset milloin tahansa ilman etukäteistä ilmoitusta tai korvausvelvollisuutta esimerkiksi väärinkäytösten tai teknisten ongelmien vuoksi. Osallistujalla on oikeus arpajaisten keskeyttämiseen mennessä voitettuihin voittoihin.
11. Tavara-arpajaisten käytännön toimeenpanija tai tavara-arpajaisluvan haltija ei vastaa mistään mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu voittojen käyttämisestä tai käyttämättä jäämisestä.